§ 353 Valtuutus kalastuksenvalvonnan suorittamiseen Tammerkoskella v. 2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:2696/14.03.02/2020

Päätöspäivämäärä

13.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Pirkanmaan Perhokalastajat ry valtuutetaan valvomaan kaikkea kalastusta Tammerkosken alueella vuonna 2020 siten kuin säännöksissä ja tätä aluetta koskevissa päätöksisssä määrätään, ja toimittamaan yhteenvedon suoritetusta kalastuksenvalvonnasta kiinteistötoimeen.

Pirkanmaan Perhokalastajat ry:n valitsemina, kalastuksen valvontaa valtuutetaan suorittamaan *********, jotka ovat oikeutettuja kalastamaan korvauksetta Tammerkoskella vuonna 2020.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere