§ 393 Varastotilan vuokraaminen Kehitysvammaisteatteriyhdistys La Strada ry:lle osoitteesta Tehdaskartanonkatu 28

Lataa  Kuuntele 

TRE:3201/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

19.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kehitysvammaisteatteriyhdistys La Strada ry on pyytänyt kaupungilta saada vuokrata väliaikaisesti varastointitilaa toiminnalleen akuuttia tarvetta vastaavasti. Kartoituksen jälkeen ainoaksi soveltuvaksi vaihtoehdoksi on katsottu osoitteessa Tehdaskartanonkatu 28 sijaitseva vanha Paja -rakennus, jossa sen 1. kerroksessa on toistaiseksi vapaana siihen soveltuva tila. Tilojen käytöstä on neuvoteltu yhteistyössä Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa, eikä tilan väliaikainen käyttö vaikuta muiden alueen toimijoiden tilakäyttöihin.

Vuokrattava tila on kooltaan noin 90,5 m2 suuruinen. Vuokralainen on tietoinen, että rakennus on vanha, sekä todennut huoneiston laitteineen ja ikkunoineen olevan siinä kunnossa kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voidaan vaatia ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se esittelyhetkellä oli.

Vuokra-aika alkaisi 1.6.2020 ollen voimassa toistaiseksi kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka. Tilapäisluontoisesta tarpeesta johtuen kuluvan vuoden ajalle irtisanomisajaksi on katsottu sopivan yksi kuukautta molemmin puoliseksi. Koska kohteessa ei tulla harjoittamaan varsinaista tuotantoa, tai toimitilaa käytetä muuna työtilana, eikä sähköä käytetä yleisen valaistuksen lisäksi taikka jätehuoltoa kuormiteta, voidaan jättää veloittamatta muut vastikkeet ja suhteuttaa vakuuden määrä muihin rakennuksen aktiivikäyttöisiin toimitiloihin nähden. Varastointitarpeen päätyttyä tila on tarkoitus vapauttaa muuhun vuokraukseen. 

Vuokra on 270,00 euroa kuukaudessa (alv. 0%). Mikäli varastoinnista aiheutuu jätehuoltotarpeita tai vastaa palvelutarvetta vuokralainen huolehtii niistä kustannuksellaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Kehitysvammaisteatteriyhdistys La Strada ry:lle noin 90 m2:n suuruisen toimitilan väliaikaiseen varastointikäyttöön osoitteesta Tehdaskartanonkatu 28. Käyttö muuhun tarkoitukseen kuin teatterituotannon irtaimiston varastointiin on kielletty. Vuokrakohteessa ei saa säilyttää vaarallisia tai herkästi syttyviä aineita, taikka pakkausjätettä palokuorman vähentämiseksi.

Vuokra-aika alkaa 1.6.2020 ollen voimassa toistaiseksi kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka yhden kuukauden molemmin puolisin irtisanomisajoin.

Vuokra on 270,00 euroa kuukaudessa (alv. 0%) sisältäen yleisvalaistuksen ja peruslämmön. Vuokralaisen on toimitettava yhtä kuukautta vastaavan suuruinen vakuus. Tarkemmat sopimusehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere