§ 223 Vasaman Erä ry:n sopimuksen muuttaminen ja voimassaoloajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1408/14.03.02/2019

Päätöspäivämäärä

19.2.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Vasaman Erä ry:llä on 20.5.2014 allekirjoitetun vuokrasopimuksen perusteella vuokrattuna hirvieläinten metsästysoikeus 1.7.2014 - 30.6.2019. Metsästysoikeus on vuokrattu Ylöjärven Taka-Niemi, Siivikkala, Taka-Päivölä, Etu-Männistö, Kiviniemi sekä Vasama -nimisiltä tiloilta yhteensä noin 127 hehtaaria.

Vuokralainen on pyytänyt, että metsästysoikeuden vuokrasopimusta muutettaisiin siten, että metsästysoikeus koskisi hirvieläinten lisäksi myös villisikoja ja pienpetoja (pienpetoihin kuuluvat mm. supi, kettu, minkki) jatkuvasti kasvavan kannan vuoksi. Sopimusta tulisikin muuttaa 1.3.2019 alkaen edellä mainitusti.

Vuokralainen on samalla anonut 30.6.2019 päättyvän sopimuksen voimassaoloajan jatkoa.

Sopimuksen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 5 vuotta, 1.7.2019 - 30.6.2024.

Tampereen kaupunki suostuu siihen, että vuokra-alueet saadaan liittää hirvieläimiä koskevaan yhteislupa-anomukseen.

Vuokralainen on velvollinen järjestämään vuokra-alueella tehokkaan metsästyksen vartioinnin ja huolehtimaan riistanhoidosta.

Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Päätös

Vasaman Erä ry:n hirvieläinten metsästysoikeuden vuokrasopimusta muutetaan siten, että metsästysoikeus koskee hirvieläinten lisäksi 1.3.2019 alkaen myös villisikoja ja pienpetoja.

Sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 5 vuotta, 1.7.2019 - 30.6.2024.

Tampereen kaupunki suostuu siihen, että vuokra-alueet saadaan liittää hirvieläimiä koskevaan yhteislupa-anomukseen.

Vuokralainen on velvollinen järjestämään vuokra-alueella tehokkaan metsästyksen vartioinnin ja huolehtimaan riistanhoidosta. Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.                                           

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere