§ 434 Vastine Vaasan HAO:lle valitusasiassa, Hiedanrannan vesistötäyttö sekä valmistelulupa, Tampere

Lataa  Kuuntele 

TRE:2608/11.01.02/2019

Päätöspäivämäärä

8.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi päätöksellään 20.1.2020 nro 9/2020 Tampereen kaupungille luvan vesistötäytön rakentamiseen Näsijärven Hiedanrantaan hakemukseen liitetyn, 15.3.2019 päivätyn ja 28.6.2019 päivitetyn vesistötäytön lopputilannetta osoittavan piirustuksen nro 23 A (työnro 1510046209, mittakaava 1:2 000) osoittamaan paikkaan siten, että vesistötäytön ja rannan väliin jää vesialue. Hankkeessa vesialuetta muutetaan pysyvästi maa-alueeksi noin 13,3 ha. Lisäksi aluehallintovirasto oikeutti Tampereen kaupungin ryhtymään seuraaviin hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista seuraavassa järjestyksessä: suojaverhon asennus ja uppotukkien poisto suojaverhon reitiltä, uppotukkien poisto suojaverhon sisäpuolelta ja havaittujen vedenalaiskohteiden poisto.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ovat valittaneet alueviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksessa on vaadittu, että hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätöksen myöntää lupa täytölle sekä päätöksen myöntää lupa valmistelevien toimenpiteiden toteuttamiseksi suojaverhojen asentamisen osalta.

Vaasan hallinto-oikeus on varannut Tampereen kaupungille luvan hakijana tilaisuuden antaa kirjallinen vastine valituksen sekä asiassa annetun lausunnon ja vastineiden johdosta. Määräpäivä vastineen antamiselle oli 8.6.2020. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan 30.1.2020 § 19 hyväksymän palvelualueen toimintasäännön liitteen mukaan kiinteistöjohtaja päättää Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän osalta muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä.

Asianajaja Riitta Rämän laatima ehdotus Vaasan hallinto-oikeudelle annettavaksi vastineeksi on liitteenä. Vastine on toimitettu Vaasan hallinto-oikeudelle 8.6.2020.

Päätös

Vaasan hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen vastine Hiedanrannan vesistötäyttöä ja valmistelulupaa koskevassa asiassa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere

Liitteet