§ 651 Vesihuoltolinjan sijoittaminen kiinteistön 790-421-2-17 alueelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:6120/11.03.00/2020

Päätöspäivämäärä

30.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 3469 311 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Sastamalassa kiinteistön 790-421-2-17. Naapurikiinteistön 790-421-2-16 omistaja on liittämässä kiinteistöään Sastamalan Veden runkolinjaan. Liittäminen edellyttää tonttijohdon kaivamista ja sijoittamista kaupungin omistaman kiinteistön 790-421-2-17 alueelle noin 50 metrin matkalla. Maanalaisen johdon sijoittaminen suunnitellusti ei aiheuta haittaa kiinteistön 790-421-2-17 maankäytölle.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Kiinteistölle 790-421-2-16 annetaan lupa sijoittaa vesihuoltolinja kiinteistön 790-421-2-17 alueelle liitekartan mukaisesti.  Sijoitusluvan antamisesta ja käsittelystä peritään luvansaajalta kertakaikkisena korvauksena 200,00 euroa. Kaivutyö tulee tehdä niin, ettei siitä aiheudu ympäristölle tarpeetonta vahinkoa ja työalue tulee ennallistaa. Luvansaaja on oikeutettu poistamaan työalueella olevan puuston.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere