§ 639 Vesijätön lunastustoimituksessa määrätyn korvauksen maksaminen Messukylän kalastuskunnalle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5671/02.06.01/2020

Päätöspäivämäärä

28.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on hakenut kiinteistöjen 837-585-10-32, 837-585-8-94 ja 837-585-8-86 edustalla olevien yhteiseen vesialueeseen 837-876-4-0 (Särkijärvi) kuuluvien vesijättöalueiden sekä mahdollisesti vähäiseltä osin vesialueen täytöllä syntyneiden maa-alueiden lunastusta. Vesijätöllä tarkoitetaan entistä vesialuetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi veden pinnan laskun, liettymisen, umpeen kasvamisen tai maanpinnan kohoamisen takia. Toimitus on tarpeen suorittaa vireillä olevan Västinginmäen asemakaavaehdotuksen n:ro 8587 toteuttamisen takia.

Maanmittauslaitoksen käsittelemä kiinteistönmuodostamislain (KML 554/1995) mukainen lunastustoimitus Tn:o 2020-625909 lopetettiin 2.9.2020.

Omistusoikeudella Tampereen kaupungille lunastettiin seuraavasti:

Luovuttaja: 837-876-4-0 yhteinen vesialue

saaja: 837-585-8-86 VANHATALO

Kohteen korvaus:

Erityismaa, Asemakaavaehdotuksen. muk. erillispientalotontti (AO), 349 m² *15,00 euroa/m2 =5 235,00 euroa

Erityismaa, Asemakaavaehdotuksessa lähivirkistysalue (VL), 35 m² *2,50 euroa/m2 =87,50 euroa

Erityismaa, Asemakaavaehdotuksen. muk. erillispientalotontti (AO), 134 m² *15,00 euroa/m2=2 010,00 euroa

Luovuttaja: 837-876-4-0 yhteinen vesialue

saaja: 837-585-8-94 VÄSTINKI

Erityismaa, Asemakaavaehdotuksessa lähivirkistysalue (VL), 40 m²* 3,00 euroa/m2= 120,00 euroa

Luovuttaja: 837-876-4-0 Yhteinen vesialue

saaja: 837-585-10-32 MUOTIALA

Erityismaa, Asemakaavaehdotuksen. muk.erillispientalotontti (AO), 20 m²*15,00 euroa/m2= 300,00 euroa

Erityismaa, Asemakaavaehdotuksen. muk.erillispientalotontti (AO),12 m²*15,00 euroa/m2= 180,00 euroa

Erityismaa, Asemakaavaehdotuksessa lähivirkistysalue (VL),42 m²*3,00 euroa/m2= 126,00 euroa

Erityismaa, Asemakaavaehdotuksessa lähivirkistysalue (VL),372 m² *2,00 euroa/m2= 744,00 euroa.

Yhteensä 1 004 m2

Toimituksessa Tampereen kaupungin maksettavaksi määrätty lunastuskorvaus on 8 802,50 euroa.

Lunastuskorvaus on suoritettava yhteistä vesialuetta 837-876-4-0 hallinnoivalle järjestäytyneelle Messukylän kalastuskunnalle. Lunastuskorvaus on maksettava Messukylän kalastuskunnan ilmoittamalle pankkitilille kolmen kuukauden kuluessa toimituksen lopettamispäivästä lukien (2.12.2020 mennessä), vaikka toimituksessa tehtyyn ratkaisuun haettaisiin muutosta valittamalla maaoikeuteen. Jollei lunastuskorvausta makseta määräajassa, on maksamatta olevalle lunastuskorvaukselle suoritettava korkolain 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästyskorko. Lunastuskorvauksen suorittamisesta tulee lähettää kuitti toimitusinsinöörille. Toimituksen rekisteröinti ja kiinteistöjaotuksen muutos tapahtuu sen jälkeen, kun toimitus on saanut lainvoiman.

Lunastettujen alueiden saannolle ei tarvitse enää hakea lainhuutoa. Lainhuudatusvelvollisuus on poistunut joulukuussa 2018. Tampereen kaupungin ei tarvitse varainsiirtoverolain 10 §:n nojalla suorittaa lunastuskorvauksesta varainsiirtoveroa.

Asunto ja kiinteistölautakunnan päätöksen 25.4.2018 § 74 mukaisesti kiinteistöjohtajalle on siirretty toimivalta niiden kiinteistötoimitusten vireillepanoon, joissa kaupunki on asianosaisena.

Päätös

Lunastustoimituksessa Tn:o 2020-625909 Tampereen kaupungin Messukylän kalastuskunnalle maksettavaksi määrätty lunastuskorvaus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere