§ 261 Viljelyalueen vuokrasopimuksen muuttaminen koskien tiloja Toivola, Rito ja Ylä-Kässälä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1867/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

11.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

********* hallitsee yhteensä noin 6,49 hehtaarin suuruisen viljelysalueen tiloista Toivola RN:o 15:41 (837-589-15-41), Rito RN:o 8:42 (837-589-8-42), Rito RN:o 8:43 (837-589-8-43) ja Ylä-Kässälä RN:o 10:28 (837-589-10-28) toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella. Alueen vuosivuokra on 327,46 euroa (50,46 e/ha).

Vuokralainen on irtisanonut 7.3.2019 päivätyllä kirjeellä viljelyalueet tiloista Rito NR:o 8:42, Rito RN:o 8:43 ja Ylä-Kässälä RN:o 10:28 päättymään 7.3.2019.

Vuokrasopimusta tulisikin muuttaa siten, että sopimus koskee 8.3.2019 alkaen noin 2,36 hehtaarin suuruista viljelyaluetta tilasta Takahuhti, Toivola RN:o 15:41. Vuosivuokra olisi 8.3.2019 alkaen 119,09 euroa vuodessa ja muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Päätös

********* vuokralla olevan viljelysalueen vuokrasopimus muutetaan koskemaan 8.3.2019 alkaen tilaa Toivola RN:o 15:41 837-589-15-41. Vuosivuokra on 8.3.2019 alkaen 119,09 euroa ja muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere