§ 599 Viljelyalueiden vuokrasopimuksen jatkaminen tilasta Velataniemi 5:75 ja Arolanmäki 5:76

Lataa  Kuuntele 

TRE:5708/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

8.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

*********on vuokrattu yhteensä noin 7.39 hehtaarin suuruinen viljelyalue tilasta Velataniemi RN:o 5:75 (837-505-5-75-V0001, 6,0 ha)  ja tilasta Arolanmäki RN:o 5:76 (837-505-5-76-V0001, 1,39 ha). Sopimus päättyy 31.12.2020. Tämän hetkinen vuosivuokra on 823,31 euroa ja vuokra on sidottu indeksiin.

Asemakaavoituksesta saadun lausunnon mukaan sopimuksen jatkamiselle ei ole estettä. Sopimusta voitaisiin jatkaa 1.1.2021 - 31.12.2025 entisin vuokraehdoin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

********* vuokratun yhteensä noin 7.39 hehtaarin suuruisen viljelyalueen vuokrasopimusta tilasta Velataniemi RN:o 5:75 (837-505-5-75-V0001, 6,0 ha) ja tilasta Arolanmäki RN:o 5:76 (837-505-5-76-V0001, 1,39 ha) jatketaan 1.1.2021 - 31.12.2025 entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere