§ 795 Visura Oy:lle varatun tontin 837-224-7427-0001 varausajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2175/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

21.12.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontti Haukiluoma-7427-1 on ollut varattuna Visura Oy:lle Asunto- ja kiinteistölautakunnan 28.3.2018 § 48 tekemän päätöksen perusteella 1.4. - 30.9.2018. Samalla päätöksellä tontille on vahvistettu myyntihinnaksi 1 120 000 euroa ja muut myyntiehdot tavanomaisiksi.

Visura Oy on 4.9.2018 päivätyllä hakemuksella pyytänyt tontin ostamista siten, että ostaja olisi Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit. Hakemuksen mukaan ostaja vuokraa tontin Visura Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun, joka on kohteen toteuttaja ja tulevien yhtiöiden perustaja. Tontille sijoittuvan päivittäistavarakaupan toimija on Kesko Oyj.

Asunto- ja kiinteistölautakunta on kokouksessaan 24.10.2018 § 145 päättänyt tontin myymisestä Visura Oy:n esittämällä tavalla.

Visura Oy on 17.12.2018 saapuneessa kirjeessään kertonut, että Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit on vetäytynyt hankkeesta ja pyytänyt varausajan jatkamista 31.1.2019 hankkeen rahoituksen uudelleen järjestämistä varten.

Rakennusluvan hakemisen ja myyntipäätöksen valmistelun takia Visura Oy:n kanssa on sovittu, että varausaikaa jatketaan 30.3.2019 asti.

Päätös

Visura Oy:lle varatun tontin Haukiluoma-7427-1 varausajan voimassaoloaikaa jatketaan 30.3.2019 asti entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere