§ 674 Vuokralaisten ja ostajien valitseminen eräille pientalotonteille ja tonttien varaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6450/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

10.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteerit Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777 ja Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistötoimi on 24.9. ja 26.9.2020 julkaistuilla ilmoituksilla tarjonnut haettavaksi pientalotontteja omatoimiseen rakentamiseen. Tonteista 18 vuokrataan ja yksi myydään kiinteällä hinnalla. Vuokrattavista tonteista viisitoista on Hervantajärveltä ja kolme Vuoreksessa. Yksi kiinteällä hinnalla myytävä tontti sijaitsee Vuoreksen kaupunginosassa. Lisäksi oli mahdollisuus jättää tarjous yhdestä Vuoreksen ja yhdestä Multisillan tontista. Tarjousten perusteella myytävistä tonteista on tehty erillinen päätös.

Sekä vuokrattavia että kiinteällä hinnalla myytäviä tontteja oli mahdollista hakea ilman pisterajoja. Hakijoilta edellytettiin kuitenkin, etteivät he olleet vuonna 2010 tai sen jälkeen vuokranneet tai ostaneet kaupungilta pientalotonttia. Vuoreksen asuntomessutonttien saaminen ei kuitenkaan ole ollut este tonttihakuihin osallistumiselle.

Hakuaika alkoi 24.9.2020 ja päättyi 22.10.2020. Kaikki hakemukset jätettiin sähköisinä ja niitä oli kaikkiaan 378 kpl. Arvontaan osallistui 377 hakemusta. Yksi hakemus poistettiin, koska hakijoiden tarjous tarjousten perusteella myytäviin tontteihin oli hyväksytty aiemmin.

Pientalotonttien arvonta suoritettiin 3.11.2020. Arvonnasta on tehty erillinen pientalotonttien arvontapöytäkirja. Arvonnan tuloksena hyväksytään erillisissä liitteissä esitetyt vuokralaiset ja ostajat sekä varahenkilöt.

Mainittakoon, että varasijoille päässeille tarjotaan varasijan osoittamassa järjestyksessä kohtuulliseksi katsotun ajan ainoastaan niitä peruuntuneita tontteja, joita he ovat hakeneet. Tämän jälkeen tontit siirtyvät uudelleen haettaviksi.

Tontit varataan tällä päätöksellä rakennushankkeen jatkoselvittelyä varten. Tontit tulisi varata 31.5.2021 saakka. Varausajalta peritään 800 euron varausmaksu, ellei tontista ole luovuttu kirjallisesti 7.12.2020 mennessä.

Viimeistään varausajan päättyessä tulee tontin varaajan pyytää vuokrauspäätöstä pitkäaikaisen vuokrasopimuksen solmimiseksi tai myyntipäätöstä tonttikaupan tekemiseksi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Arvonnan tuloksena hyväksytään oheisissa liitteissä mainitut henkilöt tonttien vuokralaisiksi, ostajiksi sekä varahenkilöiksi.

Tontit varataan 31.5.2021 saakka. Varausajalta peritään 800 euron varausmaksu.

Viimeistään varausajan päättyessä tehdään vuokrattavista tonteista vuokrauspäätös ja pitkäaikainen maanvuokrasopimus sekä myytävistä tonteista myyntipäätös ja kauppa arvonnassa tontin saaneen tai saaneiden nimissä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere