§ 387 Vuokralaisten valitseminen jatkuvassa haussa olleille pientalotonteille

Lataa  Kuuntele 

TRE:1072/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 8004079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Osa vuosittaisissa tonttihauissa vapaaksi jääneistä Kämmenniemen tonteista siirrettiin jatkuvaan hakuun syksyllä 2017. Huhtikuun aikana jätettiin 1 hakemus.

Tontteja oli mahdollista hakea ilman pisterajoja edellyttäen, etteivät hakijat olleet saaneet kaupungilta pientalotonttia vuonna 2008 tai sen jälkeen. Hakijat saivat hakemansa tontin eikä arvontaa tarvinnut suorittaa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Jatkuvassa haussa ollut pientalotontti 837-90-8168-6 (Kämmenniemi) varataan *********

Tontti varataan 31.7.2019 asti.

Varausajalta peritään 500 euron suuruinen varausmaksu. Viimeistään varausajan päättyessä, tulee vuokralaisten anoa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen solmimista.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere