§ 93 Vuokran hyvitys Rientolan Setlementti ry:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:969/02.07.03/2021

Päätöspäivämäärä

12.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Rientolan Setlementti ry:lle on vuokrattu noin 8400 m2:n suuruinen maa-alue tilasta Kiviniemi 980-407-1-46.  Kohteella Rientolan Setlementti ry on pitänyt ns. Nutturan leirikeskusta. Keväällä 2020 kaupunki käynnisti määräalan myyntiprosessin, koskien noin 3,8 ha:n määräalaan tilasta Kiviniemi 980-407-1-46. Rientolan Setlementti ry.n vuokra-alue sijaitsi em. määräalan alueella. Määräalaa myyntiin tarjouskaupalla ja keväästä syksyyn kestänyt myyntiprosessi hankaloitti vuokra-alueen käyttöä siinä määrin, ettei Rientolan Setlementti ry voinut harjoittaa leiri- yms. toimintaa vuokra-alueella vuoden 2020 aikana. Tällä perusteella Rientolan Setlementti ry on esitänyt kiinteistötoimelle, että heidän kesäkuussa  maksama vuoden 2020 vuosivuokra 2 582,41 euroa hyvitettäisiin heille takaisin. Lisäksi he ovat pyytäneet, että määräaikainen vuokrasopimus päättyisi 31.12.2020. Kaupunki on myynyt määräalan Pancho Villa Finland Oy:lle 12.10.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Vuokra-alueella olevista vuokralaisen omistamista rakennuksista he ovat sopineet uuden maanomistajan kanssa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Rientolan Setlementti ry:lle hyvitetään tilaa Kiviniemi 980-407-1-46 koskevan vuokra-alueen vuoden 2020 vuosivuokra 2 582,41 euroa ja vuokrasopimus päättyy 31.12.2020.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere