§ 555 Vuokrasopimuksen irtisanominen tilasta Anttienmaa RN:o 4:15 (837-581-4-15)

Lataa  Kuuntele 

TRE:5203/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Airtime ry:lle on vuokrattu noin 600 m²:n suuruinen alue tilasta Anttienmaa RN:o 4:15 skeittirampin paikkaa varten. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemmin puolisin irtisanomisajoin ja vuokra on ollut 60 euroa vuodessa.

Ramppi on päässyt huonoon kuntoon lisääntyneen ilkivallan johdosta ja lisäksi puurakenteet ovat vanhentuneet. Toiminta alueella on lakannut ja ramppi tullaan purkamaan syksyn aikana.

Vuokralainen on irtisanonut sopimuksen 16.8.2019 sähköpostilla. Vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa ei tarvitse noudattaa. Rampin huonon kunnon ja sen vaarallisuuden vuoksi sopimus voidaan purkaa päättymään 21.8.2019. Vuodelta 2019 ei perittäisi vuokraa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa. 

Päätös

Airtime ry:lle vuokratun noin 600 m²:n suuruisen skeittiramppialueen tilasta Anttienmaa RN:o 4:15 maanvuokrasopimus puretaan päättymään 21.8.2019. Vuodelta 2019 ei peritä vuokraa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere