§ 541 Vuokrasopimuksen jatkaminen ja päivittäminen yleiseltä alueelta Epilässä

Lataa  Kuuntele 

TRE:4948/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

6.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

*********on 31.8.2019 päättyneen vuokrasopimuksen perusteella vuokrattuna noin 420 m²:n suuruinen maa-alue yleiseltä alueelta Epilän kaupunginosan puistot 201P (837-201-9903-0-V0001). Alueella sijaitsee vuokralaisen omistama autotalli-asuinrakennus. Alueesta on peritty vuosittain 230 euron vuosivuokraa.           

Vuokralainen on pyytänyt päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi.

Asemakaavoituksesta saadun lausunnon mukaan, vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasopimusta tulisikin jatkaa 1.9.2019 - 31.8.2029.

Alueen vuokraa tulisi tarkistaa ja koska alueesta on peritty vuosittain kiinteää vuokraa, tulisi vuokra sitoa elinkustannusindeksiin sekä alueelle vahvistaa 1.9.2019 alkaen perusvuokra.

Ottaen huomioon alueen sijainnin, käyttötarkoituksen yms. hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan yhteensä noin 420 m²: n suuruiselle alueelle tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 315,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 16,17 euroa vuodessa.

Mikäli rakennus puretaan tai se osaksi tai kokonaan palaa tai muutoin tuhoutuu, ei uudisrakennusta enää saa rakentaa vuokra-alueelle.

Muut vuokraehdot säilyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.                 

 

                     

Päätös

********* vuokratun noin 420 m²:n suuruisen alueen yleiseltä alueelta Epilän kaupunginosan puistot 201P (837-201-9903-0-V0001) 31.8.2019 päättyneen vuokrasopimuksen voimassaoloaikaan jatketaan 1.9.2019 - 31.8.2029.

Alueelle vahvistetaan 1.9.2019 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 16,17 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 315,00 euroa).                     

Mikäli rakennus puretaan tai se osaksi tai kokonaan palaa tai muutoin tuhoutuu, ei uudisrakennusta enää saa rakentaa vuokra-alueelle.

Muut vuokraehdot säilyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere