§ 577 Vuokrasopimuksen muutos koskien Tampereen yliopistolle vuokrattua toimitilaa os. Tehdaskartanonkatu

Lataa  Kuuntele 

TRE:6168/02.07.03/2018

Päätöspäivämäärä

9.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä § 647 1.10.2018 on Tampereen yliopistolle vuokrattu yhteensä noin 86,5 m2:n suuruiset toimitilat Hiedanrannassa sijaitsevan Kartano-rakennuksen 1. kerroksesta, os. Tehdaskartanonkatu 38.

Tampereen kaupunki on neuvotellut vuokralaisen kanssa toimitilojen jatkokäytöstä alueella huomioiden viereisen Jukola-nimisen rakennuksen perusparannuksen valmistuminen. Kohde on valmistunut ja luovutettu kaupungin täysimääräisen huollon piiriin elokuussa 2019. Kaupungin ja korkeakoulusäätiön välisen tiiviin yhteistyön toteutuminen samassa kohteessa olisi tarkoituksenmukaista. Neuvotteluissa on esitetty yliopiston sijoittumisesta yläkerran tiloihin Jukolaan. Alakerran tiloissa toimii kehitysohjelman koordinoimana näyttely- ja työtiloja yhteisten sosiaalitilojen lisäksi. Vuokrakohteen muutos tulisi voimaan 1.10.2019.

Vuokran määrää tulee tarkistaa kasvavien neliöiden ja ylläpitokulujen suhteen perusparannetussa rakennuksessa. Uusi neliömäärä olisi 94 m2 sekä jyvittäen puolet (44,5 m2:n osuus) aula-, käytävä- ja sosiaalitiloista. Jukolan yläkerran ulkoparveketta ei saa käyttää ilman eri lupaa ja valvontaa. Uudeksi vuokran määräksi em. tiloista saadaan perusparannusinvestointi huomioiden 3 499,10 euroa kuukaudessa, johon lisätään arvonlisävero. Vuokranmaksuehtoihin ei tehtäisi muutoksia.

Koska vuokralaisen nimi- ja y-tunnustiedot ovat muuttuneet Tampereen teknillisen yliopiston (TTY:n) ja Tampereen yliopiston (TaY) yhdistymisen myötä, tulisi vuokralaiseksi muuttaa Tampereen korkeakoulusäätiö, y-tunnus 2844561-8.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen yliopiston ja Tampereen kaupungin välistä vuokrasopimusta (§ 647 1.10.2018) muutetaan siten, että vuokrakohde on 1.10.2019 alkaen Jukola-nimisen rakennuksen yläkerrassa 94 m2 sekä yhteisistä tiloista puolet (44,5 m2 osuus), yhteensä 138,5 m2. Vuokralaiseksi muutetaan Tampereen korkeakoulusäätiö (2844561-8) ja vuokran määräksi 3 499,10 euroa kuukaudessa sisältäen perusparannetun vuokrakohteen ylläpidon, kunnossapidon ja kiinteistönhoidon.

Tarkemmat vuokrausehdot ja muut ehdot vuokrakohteen ulkopuolisten tilojen käytöstä Hiedanrannassa määritellään vuokrasopimuksessa. Myöhemmistä mahdollisista muutoksista vuokraukseen päätetään erikseen.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere