§ 701 Vuokrasopimuksen muutos koskien rakennuksen vuokrausta tilalla Kiviniemi 1:46, Ylöjärvi

Lataa  Kuuntele 

TRE:7026/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

24.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä § 681 3.9.2009 on vuokrattu yksityishenkilölle 1.1.2010 alkaen toistaiseksi Ylöjärven kunnan Kukkolan kylän Kiviniemi 1:46 nimiseltä tilalta rakennus vapaa-ajan käyttöön kolmen (3) kuukauden molemmin puolisella irtisanomisajalla.

Uusi ja nykyinen vuokralainen ovat yhteydenotoillaan sekä kirjallisilla lisätiedoilla 23.11.2020 pyytäneet vuokrasuhteen muuttamista uuden vuokralaisen nimiin. Vuokrauksen ehtoihin ei ole neuvoteltu muutoksia ja ne säilyisivät vuokrasuhteen muutoksessa ennallaan, kuten kohteen käyttötarkoitus ja vuokralaisena toinen yksityishenkilö. Vuokrasuhdettaan luovuttavan vuokrasuhdetta ei olisi irtisanottu sopimuksen ehdon mukaisesti kuluneen loppuvuoden 2020 aikana, tai vuoden vaihtuessa, joten vuokrasuhteen jatkamiselle toisen nimissä ei ole nähtävissä toistaiseksi estettä.

Sopimus on vuosivuokrallinen, joka laskutetaan vuosittain kesäkuussa. Huomioiden muutospyynnön ajankohta, laskutuskausi ja päätöksen lainvoimaisuuden edellyttäminen, vuokra siihen kuuluvin oikeuksin ja velvollisuuksin on perusteltua muuttaa ajankohdallisesti uudelle vuokralaiselle alkamaan 1.1.2021 entisin sopimusehdoin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

 

Päätös

Vuokrasopimusta kohteessa Kiviniemi 1:46, Kukkolan kylä Ylöjärvellä koskien vapaa-ajan rakennusta muutetaan siten, että uutena vuokralaisena jatkaa hakemustiedoissa mainittu toinen yksityishenkilö alkaen 1.1.2021. Vuokrasopimuksen ehdot säilyvät muutoin ennallaan. Muutoksen ehtoina on uuden vuokralaisen hyväksyttävät luottotiedot, sekä vuokrasopimuksen kirjallinen allekirjoittaminen uudelta vuokralaiselta.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere