§ 230 Vuokrasopimuksen purkaminen Lielahden tehdasalueelta os. Tehdaskartanonkatu 24

Lataa  Kuuntele 

TRE:1317/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

17.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 8.3.2018 § 218 MultiSet Finland Oy:lle on vuokrattu tontilla Lielahti-2500-28 (Tehdaskartanonkatu 24) sijaitsevasta rakennuksesta noin 10 m2:n suuruinen varastotila toistaiseksi voimassa olevana.

Vuokralainen on toistuneesti laiminlyönyt vuokranmaksuvelvollisuuttaan jättäen maksamatta vuokrat ajalla 31.12.2019 - 5.2.2020, josta syystä vuokrasopimus tulisi purkaa. Vuokralainen ei ole antanut selvitystä vuokran maksamatta jättämiselle. Vuokrakohteen käyttötarkoituksesta viimeisen kuluneen vuoden aikana ei ole voitu varmistua. Lain liikehuoneiston vuokrauksesta 48 § 1. momentin perusteella vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen laiminlyö vuokran suorittamisen säädetyssä tai sovitussa ajassa. Sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. 

 Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

MultiSet Finland Oy:n (y-tunnus 2413219-8) vuokrasopimus koskien noin 10 m2:n suuruista varastotilaa osoitteessa Tehdaskartanonkatu 24 puretaan päättymään välittömästi tämän purkamisilmoituksen tiedoksiannosta maksamattomien vuokrien johdosta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere