§ 715 Vuokrasopimuksen purkaminen osoitteesta Tehdaskartanonkatu 28

Lataa  Kuuntele 

TRE:6717/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

1.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 2.11.2016 § 193 Grillin´ Clothings & Designille on vuokrattu tontilla Lielahti-2500-28 (Tehdaskartanonkatu 28) sijaitsevasta Paja-rakennuksesta yhteensä noin 22 m2:n suuruiset studiotilat toistaiseksi voimassa olevana. Vuokralainen on toistuneesti laiminlyönyt vuokranmaksuvelvollisuuttaan jättäen maksamatta vuokrat ajalla 5.7.2020 - 5.11.2020, josta syystä vuokrasopimus tulisi purkaa.

Vuokralainen ei ole antanut selvitystä vuokran maksamatta jättämiselle. Lain liikehuoneiston vuokrauksesta 48 § 1. momentin perusteella vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen laiminlyö vuokran suorittamisen säädetyssä tai sovitussa ajassa. Sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Grillin´ Clothings & Designin (Y-tunnus 2507712-7), nyk. Grillin', vuokrasopimus koskien yhteensä noin 22,0 m2:n suuruisia toimitiloja osoitteessa Tehdaskartanonkatu 28 puretaan päättymään välittömästi tämän purkamisilmoituksen tiedoksiannosta maksamattomien vuokrien johdosta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere