§ 346 Vuokrasopimuksen siirtäminen koskien maa-aluetta tilasta Pihka RN:o 2:20

Lataa  Kuuntele 

TRE:3077/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on irtisanonut noin 2700 m²:n suuruisen maa-alueen vuokrasopimuksen tilasta Pihka RN:o 2:20 (837-503-2-20), päättymään takautuvasti 11.4.2019. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi voimassa kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

********* on myynyt 11.4.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla alueella sijaitsevan vapaa-ajan kiinteistön *********

 Alueesta on peritty kiinteää vuosivuokraa 1 232,00 euroa. Vuokra on laskutettu kerran vuodessa heinäkuussa.

********* on pyytänyt, että vuokrasopimus siirrettäisiin hänen nimiinsä 12.4.2019 alkaen ja pyytänyt vuokran maksun jakamista useampaan erään.

Vuokra tulisi tarkistaa ja sitoa se elinkustannusindeksiin 1.5.2019 alkaen sekä vahvistaa alueelle perusvuokra.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 1 392,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 71,46 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

 

Päätös

********* siirretään 12.4.2019 alkaen maanvuokrasopimus koskien noin 2700 m²:n suuruista maa-aluetta tilasta Pihka RN:o 2:20, (837-503-2-20). 

Vuokranmaksukuukaudeksi merkitään huhti- ja syyskuu.

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Maa-alueelle vahvistetaan 1.5.2019 alkaen indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 71,46 euroa vuodessa

 (tämänhetkinen vuosivuokra on 1 392,00 euroa).

Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere