§ 532 Vuokrasopimuksen siirtäminen tilasta Ojalanmaat RN:o 2:81 (837-583-2-81)

Lataa  Kuuntele 

TRE:4817/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

30.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh.040 8016776, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

********* on vuokrattuna tilasta Ojalanmaat RN:o 2:81 (837-583-2-81-V0014) noin 27 m²:n suuruinen luiskausalue. Sopimus on voimassa toistaiseksi 6 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Tämänhetkinen vuosivuokra on 67,79 euroa ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokralaiset ovat myyneet kiinteistönsä lokakuussa 2018.

Kiinteistön ostajat ********* ovat pyytäneet saada vuokrata kyseisen luiskausalueen takautuvasti 24.10.2018 alkaen.

Voimassa oleva vuokrasopimus tulisi siirtää *********takautuvasti 24.10.2018 alkaen muiden vuokraehtojen pysyessä ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

 

Päätös

Noin 27 m²:n suuruinen luiskausalueen tilasta Ojalanmaat RN:o 2:81 (837-583-2-81-V0014) vuokrasopimus siirretään takautuvasti 24.10.2018 alkaen ********* muiden vuokraehtojen pysyessä ennallaan.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö   

Organisaatiotieto

Tampere