§ 306 Vuokrasopimuksen uudistaminen Kaupin johtokeskuksessa - Intelligent Traffic Management Finland Oy

Lataa  Kuuntele 

TRE:2712/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

9.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Anne Karinen, puh. 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on toimitusjohtajan päätöksellä Dno TRE:5018/0207.03/2014 vuokrannut Liikennevirastolle (y-tunnus 1010547-1) 520,8 m2:n suuruisen tilan Kaupin johtokeskuksesta, osoitteesta Käpytie 50, 33180 Tampere (rakennus nro 3196) käytettäväksi Liikenneviraston toimitilana seuraavin ehdoin:

Vuokra-aika on alkanut 1.11.2014 ja vuokrasopimus on voimassa 10 vuotta päättyen 31.10.2024. Vuokralaisella on mahdollisuus irtisanoa sopimus viiden (5) vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli vuokralainen ei irtisano vuokrasopimusta viimeistään 31.10.2019, se jatkuu sopimuskauden loppuun, 31.10.2024 saakka. Mikäli vuokralainen irtisanoo sopimuksen viimeistään 31.10.2019, se päättyy 30.4.2020. Vuokrasopimus on tehty arvonlisäverottomana.

Liikennevirasto on ilmoittanut sähköpostilla 14.11.2018, että liikenteen ohjauksen toiminnot yhtiöitetään. Valtion erityistehtäväyhtiö Traffic Management Finland Oy aloittaa toiminnan vuoden 2019 alusta. Yhtiöittämisen myötä Liikenneviraston ja Tampereen kaupungin välinen vuokrasopimus siirtyy uudelle yhtiölle.

Kaupin johtokeskuksessa on Intelligent Traffic Management Finland Oy:n lisäksi vuokralaisena Pirkanmaan Pelastuslaitos. Johtokeskukseen, lähinnä pelastuslaitoksen tiloihin, on sijoittumassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon toimintoja. Tämä edellyttää muutoksia vuokralaisten nykyisiin tiloihin ja tilanjakoon.

Intelligent Traffic Management Finland Oy:n kanssa on neuvoteltu uusi vuokrasopimus 1.4.2019 alkaen, missä on huomioitu muuttuvat tilat ja vuokralaisen muuttuminen arvonlisäverovelvolliseksi. Vuokrattavan huoneiston pinta-ala on 492,4 m2 ja vuokra on 7 573,11 euroa kuukaudessa sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokra-aika on huhtikuun 1. päivästä 2019 lokakuun 31. päivään 2024. Mikäli vuokralainen irtisanoo sopimuksen viimeistään 31.10.2019, se päättyy 30.4.2020.

Vuokrattavaa tilaa käytetään valvomotoimintaa palvelevana tilana. Vuokraan sisältyy sähkö, vesi ja jätevesi, lämmitys ja huolto.

Päätös

Intelligent Traffic Management Finland Oy:n vuokrasopimus Kaupin johtokeskuksessa, os. Käpytie 50 (rakennus nro 3196) uudistetaan 1.4.2019 alkaen.

Vuokrasopimuksen tarkennettu pinta-ala on 492,4 m2 ja vuokra tilasta 7 573,11 euroa + kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere