§ 413 Vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkaminen Reuharin Tennis Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:3553/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

14.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Reuharin Tennis Oy:lle on vuokrattu yleiseltä alueelta Lentävänniemen kaupunginosan puistot 273P (Jänislammenpuisto) noin 1600 m²:n suuruinen tenniskenttäalue. Vuokrasopimus päättyy 30.6.2019.

Alueen tämänhetkinen vuosivuokra on 544,27 euroa ja elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra on 27,94 euroa.

Yhtiö on pyytänyt vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista viidellä vuodella. Maankäytön suunnittelulla ei ole asemakaavallista huomautettavaa sopimuksen jatkamisen suhteen, joten sopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa viidellä vuodella 1.7.2019 - 30.6.2024.

Tässä yhteydessä vuokraa tulisi tarkistaa ja vahvistaa alueella uusi perusvuokra 30,00 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 584,40 euroa).

Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Reuharin Tennis Oy:lle vuokratun noin 1600 m²:n suuruisen tenniskenttäalueen yleiseltä alueelta Lentävänniemen kaupunginosan puistot 273P vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan viidellä vuodella 1.7.2019 - 30.6.2024.

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 30,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 584,40 euroa). Muut vuokraehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere