§ 57 Vuokrasuhteen purkaminen osoitteesta Hämeenkatu 10 - Ravintola ja loma Syrjä Oy

Lataa  Kuuntele 

TRE:688/02.07.03/2021

Päätöspäivämäärä

27.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on kiinteistöjohtajan päätöksen 26.6.2018 § 509 perusteella vuokrannut osoitteesta Hämeenkatu 10 Ravintola ja loma Syrjä Oy:lle maanvuokrasopimuksella katualueen käytettäväksi ulkoilmaravintolan paikkana toistaiseksi.

Vuokralainen on asianmukaisesti 26.1.2021 toimittanut tiedon, jonka mukaan hänen liikehuoneistohallintansa kiinteistön katutason osuutta koskien on irtisanottu. Tampereen kaupungin vuokrausperiaatteiden mukaisesti kyseinen hallintaoikeus on ollut yksi maanvuokrasopimuksen solmimisen ehdoista, jonka irtisanomisen myötä myös kaupungin kanssa solmittu sopimus tulisi irtisanoa. Kaupungin kanssa tehdyn vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta, joka laskettaessa lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta päättyy 30.4.2021.

Vuokra-alueen vuotuinen käyttömahdollisuus alkaisi vasta 1.4. ja huomioiden vuosivuokran pilkkominen jäljelle jäävälle irtisanomisajalle, on vuokra kesäkautta 2021 koskien kohtuullista jättää perimättä.

Ulkoaluepaikan vuokraamisesta uudelleen päätetään erikseen tapauskohtaisesti, mikäli sitä haettaisiin myöhemmin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta.

Päätös

Vuokrasopimus Tampereen kaupungin ja Ravintola ja loma Syrjä Oy:n välillä osoitteessa Hämeenkatu 10 irtisanotaan sopimuksen mukaisesti kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla päättymään 30.4.2021. Vuokraa ei peritä kesäkaudelta 2021.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere