§ 197 Vuoreksessa sijaitsevan omakotitontin maanvuokrasopimuksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3431/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

6.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.skunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh.0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontti Vuores-7741-2 on alunperin vuokrattu kiinteistöjohtajan 13.5.2019 § 396 tekemällä päätöksellä. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 29.5.2019 ja sopimus on voimassa 1.6.2019 - 31.5.2069.

Tontin haltijan asiamies on kirjeellään 24.1.2020 ilmoittanut tontin haltijan haluavan purkaa sopimuksen.

Tontille ei ole haettu rakennuslupaa eikä rakentamista näin ollen ole aloitettu.

Vuokrasopimuksen päätyttyä tulee tonttia koskeva kiinnitys kuolettaa ja erityinen oikeus poistaa. Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvat kulut peritään vuokralaiselta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Omakotitontin Vuores-7741-2 vuokrasopimus puretaan päättymään 31.12.2019.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere