§ 248 Vuoreksessa sijaitsevan omakotitontin maanvuokrasopimuksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2830/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

25.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontti Vuores-7736-2 on alunperin vuokrattu kiinteistöjohtajan 6.5.2019 § 382 § tekemällä päätöksellä. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 7.6.2019 ja sopimus on voimassa 1.6.2019 - 31.5.2069.

Tontin haltija ovat kirjeellään 20.2.2020 ilmoittanut haluavansa purkaa sopimuksen.

Tontille ei ole haettu rakennuslupaa eikä rakentamista näin ollen ole aloitettu.

Vuokrasopimuksen päätyttyä tulee tonttia koskeva kiinnitys kuolettaa ja erityinen oikeus poistaa. Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvat kulut peritään vuokralaiselta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Omakotitontin Vuores-7736-2 vuokrasopimus puretaan päättymään 31.12.2019.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere