§ 283 Vuoreksessa sijaitsevan rakentamattoman tontin puolikkaan vuokraoikeuden kaupan hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1854/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

25.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on 10.1.2017 allekirjoitetun vuokrasopimuksen perusteella vuokrattu tontti Vuores-7704-2 ajaksi 1.10.2016 - 30.9.2066. Rakentaminen tontilla on aloitettu ja kohteella on tehty osittainen loppukatselmus.

Kiinteistötoimelle esitetyn kauppakirjan mukaan ********* on luovuttanut puolet tontin Vuores-7704-2 vuokraoikeudesta *********.

Kiinteistötoimelta on pyydetty em. kaupan hyväksymistä.

Päätös

Rakentamattoman tontin Vuores-7704-2 puolikkaan vuokraoikeuden kauppa hyväksytään. Vuokrasopimuksen 18. kohdan toisen kappaleen mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Ostajan tulee kirjauttaa puolet vuokraoikeudesta nimiinsä maanmittauslaitoksella tontinvuokrasopimuksen 15. kohdan mukaisesti.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere