§ 19 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:211/02.04.00/2019

Päätöspäivämäärä

9.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh.0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan 11.10.2017 § 118 ja kiinteistöjohtajan 15.11.2018 § 725 tekemien päätösten perusteella on vuokrattu tontit Vuores-7719-12 ja 13 Synkroni Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun.

Vuokrauksiin liittyen on allekirjoitettu ehdolliset kauppakirjat, joilla Tampereen kaupunki myy yhteensä 4000 kappaletta Vuores Palvelu Oy:n osakkeita Synkroni Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun. Lisäksi on allekirjoitettu kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja Synkroni Oy:n perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun välinen ehdollinen sopimus koskien Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalvelujen järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa.

Tampereen kaupungin tulee päätöksellään hyväksyä kauppakirja ja Vuores Palvelu Oy:n sopimus kaupunkia sitoviksi. Kaupunginhallituksen 16.5.2011 §:ssä 287 tekemän päätöksen perusteella kiinteistöjohtaja on oikeutettu hyväksymään kyseiset asiakirjat.

Kauppakirja ja Vuores Palvelu Oy:n sopimus ovat asiakirjoissa.

Päätös

Tampereen kaupungin ja Synkroni Oy:n perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun välinen ehdollinen kauppakirja sekä Tampereen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja Synkroni Oy:n perustettavan asunto-osakeyhtiön välinen ehdollinen sopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere