§ 233 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1624/02.04.00/2019

Päätöspäivämäärä

26.2.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                              

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh.0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen 12.12.2016 §:ssä 190 ja kiinteistöjohtajan 28.1.2019 §:ssä 131 tekemien päätösten perusteella Insinööritoimisto LaRa Oy:lle on vuokrattu tontti Vuores-7678-7.

Vuokraukseen liittyen on allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja, millä Tampereen kaupunki myy 725 kappaletta Vuores Palvelu Oy:n osakkeita Insinööritoimisto LaRa Oy:lle. Lisäksi on allekirjoitettu kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja Insinööritoimisto LaRa Oy:n välinen ehdollinen sopimus koskien Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalvelujen järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa.

Tampereen kaupungin tulee päätöksellään hyväksyä kauppakirja ja Vuores Palvelu Oy:n sopimus kaupunkia sitoviksi. Kaupunginhallituksen 16.5.2011 §:ssä 287 tekemän päätöksen perusteella kiinteistöjohtaja on oikeutettu hyväksymään kyseiset asiakirjat.

Kauppakirja ja Vuores Palvelu Oy:n sopimus ovat asiakirjoissa.                     

Päätös

Hyväksytään Tampereen kaupungin ja Insinööritoimisto LaRa Oy:n välinen ehdollinen kauppakirja sekä Tampereen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja Insinööritoimisto LaRa Oy:n välinen ehdollinen sopimus.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere