§ 447 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3856/02.04.00/2019

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                              

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 4.10.2017 §:ssä 43 ja kiinteistöjohtajan 1.4.2019 §:ssä 297 tekemien päätösten perusteella Sievi Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun on vuokrattu tontti Vuores-7727-9 (837-327-7727-9).

Vuokraukseen liittyen on allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja, millä Tampereen kaupunki myy 2200 kappaletta Vuores Palvelu Oy:n osakkeita Sievi Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Lisäksi on allekirjoitettu kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja Sievi Asunnot Oy:n perustettavan yhtiön välinen ehdollinen sopimus koskien Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalvelujen järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa. 

Tampereen kaupungin tulee päätöksellään hyväksyä kauppakirja ja Vuores Palvelu Oy:n sopimus kaupunkia sitoviksi. Kaupunginhallituksen 16.5.2011 §:ssä 287 tekemän päätöksen perusteella kiinteistöjohtaja on oikeutettu hyväksymään kyseiset asiakirjat.

Kauppakirja ja Vuores Palvelu Oy:n sopimus ovat asiakirjoissa.

Päätös

Hyväksytään Tampereen kaupungin ja Sievi Asunnot Oy:n perustettavan yhtiön lukuun välinen ehdollinen kauppakirja sekä Tampereen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja Sievi Asunnot Oy:n perustettavan yhtiön lukuun välinen ehdollinen sopimus.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere