§ 759 Vuores Palvelu Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7815/02.04.00/2019

Päätöspäivämäärä

16.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh.0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 25.4.2018, §:ssä 76 ja kiinteistöjohtajan 7.5.2019, §:ssä 388 tekemien päätösten perusteella T2H Pirkanmaa Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun on vuokrattu tontti Vuores-7697-1 (837-327-7697-1).

Vuokraukseen liittyen on allekirjoitettu kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja T2H Pirkanmaa Oy:n perustettavien yhtiöiden välinen ehdollinen sopimus koskien Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalvelujen järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa.

Tampereen kaupungin tulee päätöksellään hyväksyä Vuores Palvelu Oy:n sopimus kaupunkia sitoviksi. Kaupunginhallituksen 16.5.2011 §:ssä 287 tekemän päätöksen perusteella kiinteistöjohtaja on oikeutettu hyväksymään kyseiset asiakirjat.

Vuores Palvelu Oy:n sopimus on asiakirjoissa.

Päätös

Tampereen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja T2H Pirkanmaa Oy:n perustettavien yhtiöiden lukuun välinen ehdollinen sopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere