§ 565 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-109-990-7,-8 ja -9

Lataa  Kuuntele 

TRE:5316/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-109-990-7, -8 ja -9. Tontin 7 tuleva omistaja on As. Oy Ranta-Tampellan Masuuni, Tampere -niminen yhtiö (kauppakirja allekirjoitettu 25.6.2019) ja tontin 9 tuleva omistaja on As. Oy Ranta-Tampellan Kaplan, Tampere -niminen yhtiö (kauppakirja allekirjoitettu 25.6.2019). Tonttien 7, 8 ja 9 maanalaisten osien tuleva haltija on Turbiinin Pysäköinti Oy -niminen yhtiö (perustamissopimus 22.8.2019).

Yhtiöt ovat laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. auto- ja polkupyöräpaikoituksista, pysäköintilaitoksen ja kulkuyhteyksien rakentamis-, kunnossapito-, huolto- ja ylläpito ja näiden uusimiskustannuksista, yhteispiha-alueesta sekä pelastusteistä.                                        

Vastuu sopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omalta osaltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-109-990-7,-8 ja -9 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien tuleville omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-109-990-7, 837-109-990-8 ja 837-109-990-9 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere