§ 566 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-109-990-4,-5,-6,-7,-8 ja -9

Lataa  Kuuntele 

TRE:5360/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

27.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-109-990-4, 837-109-990-5, 837-109-990-6, 837-109-990-7, 837-109-990-8 ja -837-109-990-9. Tontin 7 tuleva omistaja on As. Oy Ranta-Tampellan Masuuni, Tampere -niminen yhtiö (kauppakirja allekirjoitettu 25.6.2019) ja tontin 9 tuleva omistaja on As. Oy Ranta-Tampellan Kaplan, Tampere -niminen yhtiö (kauppakirja allekirjoitettu 25.6.2019). Tonttien 7, 8 ja 9 maanalaisten osien tuleva haltija on Turbiinin Pysäköinti Oy -niminen yhtiö (perustamissopimus 22.8.2019).

Yhtiöt ovat laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. jätehuollosta, kiinteiden rakenteiden ja rakenneosien tontin rajan ylityksistä, palomuurista ja yhteistoiminnan järjestämisestä.                                          

Vastuu sopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omalta osaltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-109-990-4, 837-109-990-5, 837-109-990-6, 837-109-990-7, 837-109-990-8 ja 837-109-990-9 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-109-990-4, 837-109-990-5, 837-109-990-6, 837-109-990-7, 837-109-990-8 ja 837-109-990-9 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere