§ 679 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7718-1,2 ja 3

Lataa  Kuuntele 

TRE:6858/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

11.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks,puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-327-7718-1, -2 ja -3. Tontti 1 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Aurinkolaakso 1 -nimiselle yhtiölle, tontti 2 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Aurinkolaakso 2 -nimiselle yhtiölle ja tontti 3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Aurinkolaakso 3 -nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan tonttien sisäisistä kulkuväylistä, autopaikoituksista, yhteisestä leikki- ja oleskelualueesta, pintavesien johtamisesta ja polkupyöräkatoksista sekä näiden kustannuksista, kunnossapidosta, mahdollisesta uudistamisesta yms.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-327-7718-1,-2 ja -3 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

 

Päätös

Tontteja 837-327-7718-1,2 ja 3 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere