§ 754 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-119-835-37,-38,-39-,40 ja -41

Lataa  Kuuntele 

TRE:7458/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

3.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-119-835-39, 837-119-835-40 ja 837-119-835-41. Tontti 39 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 2 -nimiselle yhtiölle. Tontti 40 on varattuna toistaiseksi Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 1 -, Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 3 - ja KOy Tampereen Jallukka -nimisille yhtiöille. Tontin 837-119-835-37 omistaa Asunto Oy Tampereen Hennansampo -niminen yhtiö. Tontin 837-119-835-38 omistavat Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringfond -niminen yhtiö ja Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 1 -niminen yhtiö.  

Tontille 837-119- 835-41 on vahvistettu luovutusehdot asunto- ja kiinteistölautakunnan 5.9.2018, §:ssä 129 tekemällä päätöksellä. Samalla päätöksellä tontti on varattu Elävän musiikin säätiö ELMU sr:lle ja Y- Säätiö sr:lle 30.3.2019 asti. Sittemmin varausaikaa on jatkettu kiinteistöjohtajan 12.3.2019, §:ssä 265 tekemällä päätöksellä 30.9.2019 asti. Säätiöt ovat saaneet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) alustavan lainavarauksen ja ovat kirjeellään 24.9.2019 pyytäneet tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustamalleen yhtiölle Koy Tampereen Jallukka.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. tontilla 40 sijaitsevan pysäköintihallin sekä yhteispihan yhteisestä käytöstä, rakentamisesta, ylläpidosta, perusparannus- ja uusimiskustannuksista sekä järjestelyistä aiheutuvien kustannusten jakoperusteista ja suorittamisesta.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-119-835-39, -40 ja -41 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-119-835-37,-38,-39,-40 ja -41 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere