§ 752 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-221-1243-1-2, 837-221-1242-1 ja yleisiä alueita

Lataa  Kuuntele 

TRE:7464/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

3.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleiset alueet 837-221-9901-0, 837-221-9903-0 ja 837-221-9902-0. Tontit 837-221-1243-1 ja 2 omistaa OP Tonttirahasto Ky. Tontit 1 ja 2 on vuokrattu Asunto Oy Tampereen Pisparannan Arielle -nimiselle yhtiölle. Tontin 837-221-1242-1 omistaa Asunto Oy Tampereen Pisparannan Rubino -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. maanalaisen autohallin rakentamisesta, kulkuyhteyksistä, palo- ja pelastusteistä, oleskelualueista ja kustannuksista.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee yleisten alueiden 837-221-9901-0, 837-221-9903-0 ja 837-221-9902-0 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-221-1243-1 ja -2, 837-221-1242-1 ja yleisiä alueita 837-221-9901-0, 837-221-9903-0 (Anne Flinckin puisto) ja 837-221-9902-0 (Santalahdenaukio) koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere