§ 768 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-330-6122-1 ja -2

Lataa  Kuuntele 

TRE:7668/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-330-6122-1. Tontista 1 on vuokrattu alue toistaiseksi voimassa olevalla maanvuokrasopimuksella Valmet Oyj -nimiselle yhtiölle (837-330-6122-1-V0001). Tontin 837-330-6122-2 omistaa Valmet Oyj -niminen yhtiö.

Yhtiö on laatinut yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan tontin 2 ja tontista 1 vuokratun alueen (837-330-6122-1-V0001) välisistä yhteisjärjestelyistä kuten autopaikoista, hulevesien imeytyspaikoista, kulkuyhteyksistä, LVIS johdoista, kaapeleista, putkista ja laitteista sekä kustannuksista.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiö on omalta osaltaan allekirjoittanut yhteisjärjestelysopimuksen.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-330-6122-1 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa vuokra-alueen haltijalle valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta

Päätös

Tontteja 837-330-6122-1 ja -2 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere