§ 24 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7710-2 ja -3

Lataa  Kuuntele 

TRE:25/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

7.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

 Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-327-7710-2 ja -3. Tontti 2 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Tiera -nimiselle yhtiölle. Tontti 3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella As Oy Tampereen Vuoreksen Tuira -nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. yhteisistä kulkuyhteyksistä, yhteisestä piha-alueesta, pelastusajoneuvojen kulkureiteistä ja pelastuspaikoista sekä kustannuksista.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-327-7710-2 ja -3 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-327-7710-2 ja 837-327-7710-3 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere