§ 66 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-224-7429-5 ja -8

Lataa  Kuuntele 

TRE:257/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

13.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-224-7429-5 ja -8. Tontti 5 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Tyvipuisto-nimiselle yhtiölle. Tontti 8 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Sävykallio-nimiselle yhtiölle, Asunto Oy Tampereen Runkokatu 6-nimiselle yhtiölle ja Asunto Oy Sävylinna-nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. kiinteistörekisteriin merkityn kulkuyhteysoikeuden (837-2018-K000056 rek. 20.10.2018) huollosta, puhtaanapidosta, ylläpidosta sekä kustannuksista ja tontilla 8 olevista pysäköintipaikoista.

Vastuu yhteisjärjestelysopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-224-7429-5 ja 837-224-7429-8 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-224-7429-5 ja 837-224-7429-8 koskeva yhteisjärjestelysopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere