§ 70 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-060-5864-7,-10,11,12 ja 5867-1

Lataa  Kuuntele 

TRE:198/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

13.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-060-5864-7,-10,-11 ja -12 sekä -5867-1. Tontti 7 on vuorattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Annalan Tähti-nimiselle yhtiölle. Tontit 10, 11, 12 ja tontti 837-060-5867-1 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Vilusen Rinne Oy-nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. pelastusteistä, tonteille tapahtuvista kulkuyhteyksistä, pysäköinneistä, jätteiden keräyksestä sekä kustannuksista.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla. Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-060-5864-7,-10,-11,-12 ja 837-060-5867-1 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuuden hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-060-5864-7,-10,-11 ja -12 sekä -5867-1 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere