§ 74 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7678-6 ja ja -7

Lataa  Kuuntele 

TRE:551/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

21.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-327-7678-6 ja 837-327-7678-7. Tontti 6 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Kuutiot I -nimiselle yhtiölle ja Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Kuutiot II -nimiselle yhtiölle. Tontti 7 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Insinööritoimisto LaRa Oy-nimiselle yhtiölle (perustettavan yhtiön nimiin).

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. kulkuyhteyden perustamisesta, vesi-, viemäri-, tietoliikenne- ja sähköjohtojen ja johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen molempien kiinteistöjen alueella sekä kustannuksista.

Vastuu yhteisjärjestelysopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-327-7678-6 ja 837-327-7678-7 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

 

 

Päätös

Tontteja 837-327-7678-6 ja 837-327-7678-7 koskeva yhteisjärjestelysopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere