§ 388 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-109-967-2-7

Lataa  Kuuntele 

TRE:3017/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

13.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-109-967-6 ja 837-109-967-7. Tampereen kaupunki on solminut sopimukset tonttien 6 ja 7 luovuttamisesta SRV Rakennus Oy:n perustamille hankeyhtiöille lykkäävin ehdoin. Tontteihin 6 ja 7 kohdistuvat lainhuutohakemukset on jätetty lepäämään, kunnes luovutuksiin liittyvät lykkäävät ehdot täyttyvät. Tontin 837-109-967-2 omistaa Asunto Oy Tampereen Espanranta -niminen yhtiö. Tontin 837-109-967-3 omistaa Asunto Oy Tampereen Espanhovi -niminen yhtiö. Tontin 837-109-967-4 omistaa Asunto Oy Tampereen Adele -niminen yhtiö. Tontin 837-109-967-5 omistaa Asunto Oy Tampereen Gusfaf -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. pysäköintilaitoksen sijoittamisesta ja pysäköintipaikoista sekä kulkuyhteyksistä ja ylläpidosta, kustannuksista, yhteisestä piha-alueesta, hulevesien johtamisesta, johdoista, putkista sekä kaapeleista.

Vastuu yhteisjärjestelysopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-109-967-6 ja -7 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-109-967-2, 837-109-967-3, 837-109-967-4, 837-109-967-5, 837-109-967-6 ja 837-109-967-7 koskeva yhteisjärjestelysopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere