§ 511 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-037-5727-1-6 ja 037K

Lataa  Kuuntele 

TRE:4871/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

24.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-037-5727-1, 837-037-5727-2, 837-037-5727-3, 837-037-5727-4, 837-037-5727-5 ja 837-037-5727-6 sekä yleisen alueen 837-037-9901-0.

Tontti 1 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Elonkorjuu- nimiselle yhtiölle. Tontti 2 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Sadonkorjuu- nimiselle yhtiölle. Tontti 3 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Elonkorjuu-, Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Sadonkorjuu- ja TA-Asumisoikeus Oy- nimisille yhtiöille. Tontti 4 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella TA-Asumisoikeus Oy- nimiselle yhtiölle. Tontti 5 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Asunto Oy Tampereen Hipunraitin Helmi- ja TA-Asumisoikeus Oy- nimisille yhtiöille. Tontti 6 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Asunto Oy Tampereen Hipunraitin Helmi- ja TA-Asumisoikeus Oy- nimisille yhtiöille.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. rakentamisen toteuttamisesta, hule-, jäte- ja talousvesistä, meluaidasta ja portaista yleiselle alueelle, jätteenkeräyksestä, pelastustiestä sekä korvauksista.

Vastuu yhteisjärjestelysopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-037-5727-1, 837-037-5727-2, 837-037-5727-3, 837-037-5727-4, 837-037-5727-5 ja 837-037-5727-6 sekä yleisen alueen 837-037-9901-0 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-037-5727-1, 837-037-5727-2, 837-037-5727-3, 837-037-5727-4, 837-037-5727-5 ja 837-037-5727-6 sekä yleistä aluetta 837-037-9901-0 koskeva yhteisjärjestelysopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere