§ 667 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-264-7926-1-7

Lataa  Kuuntele 

TRE:6495/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

9.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-264-7926-1 ja 837-264-7926-4. Tontin 837-264-7926-2 omistaa A-Kruunu Oy -niminen yhtiö. Tontin 837-264-7926-3 omistaa Kiinteistö Oy Rantakylän Pysäköinti -niminen yhtiö. Tontin 837-264-7926-5 omistaa Sijoitusyhtiö Jenna & Juliet Oy- niminen yhtiö (aputoiminimi: Etelä-Suomen Kiinteistövuokraus) ja sen haltijana on Asunto Oy Tampereen Rantakivi -niminen yhtiö. Tontin 837-264-7926-6 omistaa Ålandsbanken Lunastustontti I Ky ja sen haltijana on Asunto Oy Tampereen Niemenrannan Rantapuisto -niminen yhtiö. Tontin 837-264-7926-7 omistaa Ålandsbanken Lunastustontti I Ky ja sen haltijana on Asunto Oy Tampereen Rantapoukama -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. tonttien autopaikoituksista, oleskelu- ja leikkialueista, jätteiden keräyspaikoista, johtojen sijoituksista, tontille ajosta, korttelin pelastustiejärjestelyistä ja kevyen liikenteen väylien käytöistä.

Vastuu yhteisjärjestelysopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 § 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-264-7926-1 ja -4 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien omistajille ja haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-264-7926-1, 837-264-7926-2, 837-264-7926-3, 837-264-7926-4, 837-264-7926-5, 837-264-7926-6 ja 837-264-7926-7 koskeva yhteisjärjestelysopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere