§ 669 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-028-5595-5-9

Lataa  Kuuntele 

TRE:6640/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

10.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-028-5595-5, 837-028-5595-6, 837-028-5595-7, 837-028-5595-8 ja 837-028-5595-9. Tontti 5 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr-nimiselle yhtiölle. Tontti 6 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Asunto Oy Haukan Helmi, Tampere- ja Asunto Oy Kurjen Kruunu, Tampere -nimisille yhtiöille. Tontti 7 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Kurjen Kruunu, Tampere -nimiselle yhtiölle. Tontti 8 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Asunto Oy Hanhen Koto, Tampere- ja Asunto Oy Haukan Helmi, Tampere -nimisille yhtiöille. Tontti 9 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr-nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. tonttien kulkureiteistä, ajoyhteyksistä, autopaikoista ja yhteisalueista sekä niiden ylläpito- ja peruskorjauskuluista.

Vastuu yhteisjärjestelysopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-028-5595-5, 837-028-5595-6, 837-028-5595-7, 837-028-5595-8 ja 837-028-5595-9 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-028-5595-5, 837-028-5595-6, 837-028-5595-7, 837-028-5595-8 ja 837-028-5595-9 koskeva yhteisjärjestelysopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere