§ 743 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-221-1243-1-2 ja  837-221-1242-1-2 

Lataa  Kuuntele 

TRE:7464/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

15.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-221-1242-2 ja yleiset alueet 837-221-9901-0, 837-221-9903-0 ja 837-221-9902-0. Tontti 2 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella A-Kruunu Oy- nimiselle yhtiölle. Tontit 837-221-1243-1 ja 837-221-1243-2 omistaa OP Tonttirahasto Ky ja tontit on vuokrattu Asunto Oy Tampereen Pisparannan Arielle- nimiselle yhtiölle. Tontin 837-221-1242-1 omistaa Asunto Oy Tampereen Pisparannan Rubino- niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet uuden yhteisjärjestelysopimuksen. Nyt laadittu yhteisjärjestelysopimus korvaa kokonaisuudessaan aikaisemmin päivättyä (7.1.2019/ 22.11.2019) tontteja 837-221-1243-1, 837-221-1243-2 sekä 837-221-1242-1 koskevan  yhteisjärjestelysopimuksen. Nyt laaditulla yhteisjärjestelysopimuksella sovitaan mm. maanalaisen autohallin rakentamisesta, kulkuyhteyksistä, palo- ja pelastusteistä, oleskelualueista ja kustannuksista.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-221-1242-2 ja yleisten alueiden 837-221-9901-0, 837-221-9903-0 ja 837-221-9902-0 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-221-1243-1 ja -2, 837-221-1242-1 ja -2, yleisiä alueita 837-221-9901-0 (Rantakylänraitti), 837-221-9903-0 (Anne Flinckin puisto) ja 837-221-9902-0 (Santalahdenaukio) koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere