§ 38 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-078-7318-1-6

Lataa  Kuuntele 

TRE:366/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

15.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-078-7318-1, 837-078-7318-2, 837-078-7318-3, 837-078-7318-4, 837-078-7318-5 ja 837-078-7318-6. Tontti 1 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla YH-Tammi Oy-, Asunto Oy Hervantajärven Aarre,Tampere- ja TA-Asumisoikeus Oy- nimisille yhtiöille. Tontti 2 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Lumous-, Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Heijastus- ja Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Kajastus- nimisille yhtiöille. Tontti 3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr- nimiselle yhtiölle. Tontti 4 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Joutsenpuisto -nimiselle yhtiölle. Tontti 5 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla YH-Tammi Oy-, Asunto Oy Hervantajärven Aarre,Tampere- ja TA-Asumisoikeus Oy-, Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Lumous-, Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Heijastus - ja Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Kajastus-, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr- ja Asunto Oy Tampereen Joutsenpuisto- nimisille yhtiöille. Tontti 6 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla YH-Tammi Oy-, Asunto Oy Hervantajärven Aarre,Tampere-, TA-Asumisoikeus Oy-, Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Lumous-, Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Heijastus-, Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Kajastus-, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr- ja Asunto Oy Tampereen Joutsenpuisto- nimisille yhtiöille.

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. tonttien 5 ja 6 hallinnanjakamisesta, yhteisestä käytöstä, rakentamisesta, ylläpidosta sekä järjestelyistä aiheutuvista kuluista, autopaikoista, huolto- ja pelastusteistä ja hulevesijärjestelmästä.

Vastuu yhteisjärjestelysopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-078-7318-1,-2,-3,-4,-5 ja -6 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-078-7318-1, 837-078-7318-2, 837-078-7318-3, 837-078-7318-4, 837-078-7318-5 ja 837-078-7318-6 koskeva yhteisjärjestelysopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere