§ 37 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien 837-221-1008-22,-31 ja 221K,221P

Lataa  Kuuntele 

TRE:353/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

15.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleiset alueet 837-221-9901-0 ja 837-221-9903-0. Yleisestä katualueesta 837-221-9901-0 (Paperitehtaanraitti) on osin vuokrattu alue maanalaista pysäköintialuetta varten pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Santalahden Kehrä- nimiselle yhtiölle. Yleisestä puistoalueesta 837-221-9903-0 (Kehränpuisto) on osin vuokrattu alue maanalaista pysäköintialuetta varten pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Santalahden Värttinä- nimiselle yhtiölle. Tontit 837-221-1008-22 ja 837-221-1008-31 omistaa Kiinteistö Oy Rantatien tontit 22 ja 31- niminen yhtiö. Tontin 22 haltijana on Asunto Oy Tampereen Santalahden Värttinä- niminen yhtiö. Tontin 31 haltijana on Asunto Oy Tampereen Santalahden Kehrä- niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan tonttien välisistä järjestelyistä koskien mm. autopaikoitusta, oleskelu- ja leikkialueita, johtojen sijoittamista, tontille ajoa, pelastusjärjestelyitä ja kevyen liikenteen väylien käyttöä.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee yleisten alueiden 837-221-9901-0 ja 837-221-9903-0 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-221-1008-22, 837-221-1008-31 ja yleisiä alueita 837-221-9901-0 (Paperitehtaanraitti) ja 837-221-9903-0 (Kehränpuisto) koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere