§ 172 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-037-5727-4,-5 ja -6

Lataa  Kuuntele 

TRE:1923/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

15.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-037-5727-4, 837-037-5727-5 ja 837-037-5727-6. Tontti 4 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella TA-Asumisoikeus Oy- nimiselle yhtiölle. Tontit 5 ja 6 vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla TA-Asumisoikeus Oy- ja Asunto Oy Tampereen Hipunraitin Helmi- nimisille yhtiöille. 

Yhtiöt ovat keskenään laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan mm. tonttien yhteisistä leikkialueista, tomutus- ja liputusalueesta, autopaikoituksesta, pelastusteistä, ajoyhteyksistä sekä kustannuksista. 

Vastuu yhteisjärjestelysopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen. 

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä. 

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-037-5727-4, 837-037-5727-5 ja 837-037-5727-6 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea yhteisjärjestelyä. 

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-037-5727-4, 837-037-5727-5 ja 837-037-5727-6 koskeva yhteisjärjestelysopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere