§ 67 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja IX (109)-967-2-7

Lataa  Kuuntele 

TRE:430/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

15.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-109-967-4,-5,-6 ja-7. Tontin 827-109-967-2 omistaa Asunto Oy Tampereen Espanranta -niminen yhtiö. Tontin 837-109-967-3 omistaa Asunto Oy Tampereen Espanhovi -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan korttelissa 967 olevien tonttien 2-7 rakentamisen toteuttamisesta vaiheittain sekä muista yhteisistä rakenteista, käyttö- ja kulkuoikeuksista, pelastusteistä ja -paikoista, käyttö-, hoito- ja korjaustoimenpiteistä.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-109-967-4,-5,-6 ja -7 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Päätös

Tontteja 837-109-967-2,-3,-4,-5,-6 ja -7 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere