§ 78 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien kortteleita Rahola (233)-3078,3079,3080

Lataa  Kuuntele 

TRE:482/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-233-3078-1,-2, 837-233-3079-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8, 837-233-3080-1,-2,-3,-5,-6,-7,-10 ja -11. Tontti 837-233-3080-3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Tykkitie, Asunto Oy Tampereen Raholan Ruhtinas ja Asunto Oy Tampereen Raholan Herttua -nimisille yhtiöille. Tontti 837-233-3080-5 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Tykkitie -nimiselle yhtiölle. Tontti 837-233-3080-6 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Raholan Ruhtinas -nimiselle yhtiölle. Tontti 837-233-3080-7 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Raholan Herttua -nimiselle yhtiölle. Tontti 837-233-3080-1 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella YH-Antura Oy ja Asunto Oy Tampereen Tuomenkukka -nimisille yhtiöille. Tontti 837-233-3080-11 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella YH-Antura Oy -nimiselle yhtiölle. Tontti 837-233-3080-10 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Tuomenkukka -nimiselle yhtiölle. Tontti 837-233-3080-2 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Tykkitien Parkki -nimiselle yhtiölle. Tontit 837-233-3078-1 ja -2 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella As Oy Tampereen Tykkirinne -nimiselle yhtiölle. Tontit 837-233-3079-1,-2 ja -3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Auttilankadun Parkki -nimiselle yhtiölle. Tontti 837-233-3079-4 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella As Oy Tampereen Ruuti -nimiselle yhtiölle. Tontti 837-233-3079-5 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Patruuna -nimiselle yhtiölle. Tontit 837-233-3079-6 ja -7 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella TA-Asumisoikeus Oy -nimiselle yhtiölle. Tontti 837-233-3079-8 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Villilän Wilhelmiina, Tampere -nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat laatineet yhteisjärjestelysopimuksen, millä sovitaan kortteleiden 837-233-3078, 3079 ja 3080 välisistä järjestelyistä mm. autopaikoituksista, jätepisteistä, ulkoiluvälinevarastoista, hulevesistä sekä muista rakenteista ja kustannuksista.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet yhteisjärjestelysopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Yhdyskuntalautakunnan Ympäristö- ja rakennusjaoston 21.6.2016 §:ssä 94 tekemän päätöksen mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä päättää rakennustarkastaja. Järjestelysuunnitelma tullaan esittämään rakennustarkastajalle, joka tekee lopullisen päätöksen tonttien järjestelyistä.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-233-3078-1,-2, 837-233-3079-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8, 837-233-3080-1,-2,-3,-5,-6,-7,-10 ja -11 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea yhteisjärjestelyä.

Yhteisjärjestelysopimus on asiakirjoissa.

Päätös

Tontteja 837-233-3078-1,-2, 837-233-3079-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8, 837-233-3080-1,-2,-3,-5,-6,-7,-10 ja -11 koskeva ehdotus yhteisjärjestelysopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere